Historia jest nudna, ale nauka na błędach już nie – na co uważać rozwijając swój biznes?

28 lipca godz. 11.00 - WYDARZENIE LIVE ZAKOŃCZONE


Rafael Moucka napisał do Ciebie:
Każda firma ma przed sobą określone zadania do zrealizowania i długofalowe cele do osiągnięcia. Rozwijając biznes popełniamy błędy – to naturalna kolej rzeczy. Ważne jest jednak strategiczne rezerwowanie zasobów tak, by minimalizować straty, które za sobą pociągają.


Na spotkaniu porozmawiamy o:

  • Początkach: najpierw ludzie, później pomysł, na końcu realizacja.
  • Rozwoju: sprawność i szybkość bywają ważniejsze od perfekcji.
  • Zarządzeniu: delegacja zadań i ponoszenie za nie odpowiedzialności są kluczowe.
  • Skuteczności: Czy warto rozwijać kilka pomysłów równocześnie?